Ιστορικό Εταιρείας

business calendar

1994   Ίδρυση της Mediland Ε.Π.Ε.

1995

  Η εταιρεία διαμορφώνει την εταιρική της ταυτότητα

1996   Η εταιρεία αναπτύσσεται πολύ δυναμικά, καθώς οι πωλήσεις του αναλώσιμου ιατρικού εξοπλισμού και των ιατρικών γαντιών αυξάνονται με ταχύ ρυθμό, συνάπτοντας συνεργασίες με μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες
1998   Δημιουργία υποκαταστήματος Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη
2000   Δημιουργία υποκαταστήματος στο Ηράκλειο Κρήτης
2008   Δημιουργία Ομίλου Mediland Ε.Π.Ε. και Ίδρυση της Milonas Health A.E.
2013   Κυκλοφορία ολοκληρωμένης Ελληνικής σειράς χειρουργικών προϊόντων  Protex® by Milonas
2014   Συμμετοχή της Milonas Health σε διεθνείς εκθέσεις ιατρικών προϊόντων στην Ρουμανία και την Βουλγαρία με σκοπό την προώθηση των προϊόντων Protex® by Milonas
2015   Οι πρώτες εξαγωγές της Milonas Health στις χώρες της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας είναι γεγονός. Μέσω τοπικών αντιπροσώπων, κύριος σκοπός είναι η εξάπλωση σε όλες τις Βαλκανικές χώρες των προϊόντων Protex® by Milonas